Home
    
Aktuality
/

Výbor SFDI schválil pro rok 2017 rekordní výši příspěvků na zvyšování bezpečnosti

<
>
Výbor SFDI schválil pro rok 2017 rekordní výši příspěvků na zvyšování bezpečnosti
23 / 06 / 2017

V roce 2017 bylo na SFDI předloženo 409 žádostí o příspěvek v celkové výši cca 1,2 mld. Kč. U všech předložených žádostí byla pracovníky SFDI provedena kontrola splnění veškerých požadovaných náležitostí a následně hodnotící komise provedla bodové hodnocení.

Výbor SFDI na svém jednání dne 22. 6. 2017 schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI pro rok 2017 na 251 akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy v celkové výši 671 848 tis. Kč. Původní rozpočet na zvyšování bezpečnosti ve výši 250 mil. Kč tak byl navýšen o více než 421 mil. Kč. I přesto, že se jedná o rekordní roční výši příspěvků na bezpečnost, nebylo možné finančně pokrýt veškeré žádosti, které splnily formální náležitosti. Žadatelé, kteří neuspěli, budou moci znovu požádat o příspěvek v roce 2018.

 

Více informací zde

Aktuální vydání Priority přináší informace o další vlně kotlíkových dotací. Pokud ji žadatel zkombin...
Integrovaný regionální operační program (IROP) navrhuje Evropské komisi převést další tři miliardy d...
Od 19. 6. 2017 lze podávat žádosti o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Ministerstvo pro mís...
1,5 miliardy korun z EU míří na „Dešťovku pro obce“ i čistší vzduch
Řídicí orgán IROP oznamuje, že zveřejnil aktualizovaný Harmonogram výzev na rok 2017 k 8.6.2017 a zá...
  Operační program Životního prostředí vyhlásí výzvu zaměřenou na prevenci vzniku odpadů. V rá...
Na trhu poradenských agentur působíme již řadu let a máme rozsáhlé zkušenosti s přípravou, realizací a řízením projektů. Jsme schopni vstoupit do jakékoliv fáze projektového cyklu, poskytujeme konzultační a poradenskou činnost, zajišťujeme koordinaci projektových aktivit a v neposlední řadě také dohled nad dodržováním podmínek jednotlivých dotačních titulů.
HOMEmezeraO NÁSmezeraSLUŽBYmezeraREFERENCEmezeraAKTUALITYmezeraKONTAKT
Webdesign by 5Q