Home
    
Aktuality
/

Předcházení vzniku komunálních odpadů

<
>
Předcházení vzniku komunálních odpadů
30 / 03 / 2017

 

Operační program Životního prostředí vyhlásí výzvu zaměřenou na prevenci vzniku odpadů. V rámci výzvy je možné pořízení domácích kompostérů pro obce.
Předcházení vzniku komunálních odpadů

Operační program Životního prostředí vyhlásí výzvu zaměřenou na prevenci vzniku odpadů. V rámci výzvy je možné pořízení domácích kompostérů pro obce.

Předcházení vzniku komunálních odpadů

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ OD 3. DUBNA 2017 DO 31. ČERVENCE 2017.
V poslední výzvě bylo vyčleněno pouze 100 mil. Kč, nyní je pro žadatele připraveno více než 705 mil. Kč, což značně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.
Podporované aktivity:
pořízení DOMÁCÍCH KOMPOSTÉRŮ pro občany,
pořízení ŠTĚPKOVAČE či
KONTEJNERŮ NA TEXTIL A ODĚV
Max. výše podpory:
Max. výše podpory 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů.
Min. způsobilé realizační výdaje na projekt jsou 500 000 Kč bez DPH.
Oprávnění žadatelé:
Obce a kraje,
dobrovolné svazky obcí a větší města
organizační složky státu, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ OD 3. DUBNA 2017 DO 31. ČERVENCE 2017.


V poslední výzvě bylo vyčleněno pouze 100 mil. Kč, nyní je pro žadatele připraveno více než 705 mil. Kč, což značně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.

 

Podporované aktivity:

  • pořízení DOMÁCÍCH KOMPOSTÉRŮ pro občany,
  • pořízení ŠTĚPKOVAČE či
  • KONTEJNERŮ NA TEXTIL A ODĚV

Max. výše podpory:

  • Max. výše podpory 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů.
  • Min. způsobilé realizační výdaje na projekt jsou 500 000 Kč bez DPH.

Oprávnění žadatelé:

  • Obce a kraje,
  • dobrovolné svazky obcí a větší města
  • organizační složky státu, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Aktuální vydání Priority přináší informace o další vlně kotlíkových dotací. Pokud ji žadatel zkombin...
V roce 2017 bylo na SFDI předloženo 409 žádostí o příspěvek v celkové výši cca 1,2 mld. Kč. U všech ...
Integrovaný regionální operační program (IROP) navrhuje Evropské komisi převést další tři miliardy d...
Od 19. 6. 2017 lze podávat žádosti o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Ministerstvo pro mís...
1,5 miliardy korun z EU míří na „Dešťovku pro obce“ i čistší vzduch
Řídicí orgán IROP oznamuje, že zveřejnil aktualizovaný Harmonogram výzev na rok 2017 k 8.6.2017 a zá...
Na trhu poradenských agentur působíme již řadu let a máme rozsáhlé zkušenosti s přípravou, realizací a řízením projektů. Jsme schopni vstoupit do jakékoliv fáze projektového cyklu, poskytujeme konzultační a poradenskou činnost, zajišťujeme koordinaci projektových aktivit a v neposlední řadě také dohled nad dodržováním podmínek jednotlivých dotačních titulů.
HOMEmezeraO NÁSmezeraSLUŽBYmezeraREFERENCEmezeraAKTUALITYmezeraKONTAKT
Webdesign by 5Q