Home
    
Aktuality
/

IROP navrhuje evropské komisi převést další tři miliardy do vzdělávání

<
>
IROP navrhuje evropské komisi převést další tři miliardy do vzdělávání
21 / 06 / 2017

Integrovaný regionální operační program (IROP) navrhuje Evropské komisi převést další tři miliardy do vzdělávání.

 

V průběhu jednání Monitorovacího výboru IROP byl schválen přesun finančních prostředků ve výši cca tři mld. Kč ve prospěch vzdělávání, a to konkrétně do aktivit rozvoje základních, středních a vyšších odborných škol. Přesunuté prostředky budou využity pro projekty v ukončených výzvách IROP č. 32, 33 (střední a vyšší odborné školy) a č. 46 a 47 (základní školy), pro projekty, které by zůstaly nepodpořeny z důvodu velkého převisu poptávky. Ostatní projekty v těchto výzvách, které splnily podmínky hodnocení, a na které se ani přes toto navýšení nedostane, budou zařazeny mezi tzv. náhradní projekty. Dále byl finančně posílen o cca 1 mld. Kč specifický cíl 1.2 (zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, a to konkrétně aktivita ekologická doprava, kde budou tyto prostředky využity pro financování projektů z ukončené 20. výzvy, kde byl opět velký počet projektů zařazen mezi náhradní. Odsouhlasené změny ještě bude muset oficiálně odsouhlasit během prázdnin i Evropská komise.
Dále členové výboru schválili úpravy hodnotících kritérií. Vedle drobných úprav kritérií v integrovaných územních investicích byly nejdůležitějšími změnami především úprava kritérií v oblasti věnované snižování energetické účinnosti bytových domů, které po úpravě pravidel výzvy č. 37 značně zjednodušují požadavky na předkládané projekty a zároveň rozšiřují možnosti financování projektů o další aktivity a opatření. (Více informací o revizi výzvy naleznete zde.)  Mezi další změny hodnotících kritérií patří např. úprava kritérií v aktivitě sociální bydlení, jelikož bude nově umožněna výstavba nových sociálních bytů v určených lokalitách a navýšení počtu sociálních bytů v jednom vchodě maximálně na 12 bytových jednotek.

V průběhu jednání Monitorovacího výboru IROP byl schválen přesun finančních prostředků ve výši cca tři mld. Kč ve prospěch vzdělávání, a to konkrétně do aktivit rozvoje základních, středních a vyšších odborných škol. Přesunuté prostředky budou využity pro projekty v ukončených výzvách IROP č. 32, 33 (střední a vyšší odborné školy) a č. 46 a 47 (základní školy), pro projekty, které by zůstaly nepodpořeny z důvodu velkého převisu poptávky. Ostatní projekty v těchto výzvách, které splnily podmínky hodnocení, a na které se ani přes toto navýšení nedostane, budou zařazeny mezi tzv. náhradní projekty. Dále byl finančně posílen o cca 1 mld. Kč specifický cíl 1.2 (zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, a to konkrétně aktivita ekologická doprava, kde budou tyto prostředky využity pro financování projektů z ukončené 20. výzvy, kde byl opět velký počet projektů zařazen mezi náhradní. Odsouhlasené změny ještě bude muset oficiálně odsouhlasit během prázdnin i Evropská komise.

 

Dále členové výboru schválili úpravy hodnotících kritérií. Vedle drobných úprav kritérií v integrovaných územních investicích byly nejdůležitějšími změnami především úprava kritérií v oblasti věnované snižování energetické účinnosti bytových domů, které po úpravě pravidel výzvy č. 37 značně zjednodušují požadavky na předkládané projekty a zároveň rozšiřují možnosti financování projektů o další aktivity a opatření. (Více informací o revizi výzvy naleznete zde.)  Mezi další změny hodnotících kritérií patří např. úprava kritérií v aktivitě sociální bydlení, jelikož bude nově umožněna výstavba nových sociálních bytů v určených lokalitách a navýšení počtu sociálních bytů v jednom vchodě maximálně na 12 bytových jednotek.

 

Více informací zde

 

Aktuální vydání Priority přináší informace o další vlně kotlíkových dotací. Pokud ji žadatel zkombin...
V roce 2017 bylo na SFDI předloženo 409 žádostí o příspěvek v celkové výši cca 1,2 mld. Kč. U všech ...
Od 19. 6. 2017 lze podávat žádosti o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Ministerstvo pro mís...
1,5 miliardy korun z EU míří na „Dešťovku pro obce“ i čistší vzduch
Řídicí orgán IROP oznamuje, že zveřejnil aktualizovaný Harmonogram výzev na rok 2017 k 8.6.2017 a zá...
  Operační program Životního prostředí vyhlásí výzvu zaměřenou na prevenci vzniku odpadů. V rá...
Na trhu poradenských agentur působíme již řadu let a máme rozsáhlé zkušenosti s přípravou, realizací a řízením projektů. Jsme schopni vstoupit do jakékoliv fáze projektového cyklu, poskytujeme konzultační a poradenskou činnost, zajišťujeme koordinaci projektových aktivit a v neposlední řadě také dohled nad dodržováním podmínek jednotlivých dotačních titulů.
HOMEmezeraO NÁSmezeraSLUŽBYmezeraREFERENCEmezeraAKTUALITYmezeraKONTAKT
Webdesign by 5Q