Home
    
Aktuality
/

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

<
>
Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů
27 / 03 / 2017

 

Rádi bychom informovali žadatele, že od dnešního dne je možné podávat žádosti o dotaci na
péči a ukončení v rámci opatření 8.1.1. Zalesňování zemědělské půdy na rok 2017

Rádi bychom informovali žadatele, že od dnešního dne je možné podávat žádosti o dotaci napéči a ukončení v rámci opatření 8.1.1. Zalesňování zemědělské půdy na rok 2017

 

V souladu s nařízením vlády č. 185/2015 Sb. lze žádost o dotaci na péči a ukončení PRV
2017 podat nejpozději do 15. 5. 2017.
Příjem žádosti o dotaci na péči a ukončení bude v roce 2017 probíhat přednostně pomocí aplikace
Portálu farmáře SZIF, kde lze vygenerovat a přímo podat žádost na základě dat žádosti podané
v roce 2016, popř. na základě údajů z původní žádosti o dotaci na zalesnění.

V souladu s nařízením vlády č. 185/2015 Sb. lze žádost o dotaci na péči a ukončení PRV2017 podat nejpozději do 15. 5. 2017.Příjem žádosti o dotaci na péči a ukončení bude v roce 2017 probíhat přednostně pomocí aplikacePortálu farmáře SZIF, kde lze vygenerovat a přímo podat žádost na základě dat žádosti podanév roce 2016, popř. na základě údajů z původní žádosti o dotaci na zalesnění.

 

Více informací zde

Aktuální vydání Priority přináší informace o další vlně kotlíkových dotací. Pokud ji žadatel zkombin...
V roce 2017 bylo na SFDI předloženo 409 žádostí o příspěvek v celkové výši cca 1,2 mld. Kč. U všech ...
Integrovaný regionální operační program (IROP) navrhuje Evropské komisi převést další tři miliardy d...
Od 19. 6. 2017 lze podávat žádosti o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Ministerstvo pro mís...
1,5 miliardy korun z EU míří na „Dešťovku pro obce“ i čistší vzduch
Řídicí orgán IROP oznamuje, že zveřejnil aktualizovaný Harmonogram výzev na rok 2017 k 8.6.2017 a zá...
Na trhu poradenských agentur působíme již řadu let a máme rozsáhlé zkušenosti s přípravou, realizací a řízením projektů. Jsme schopni vstoupit do jakékoliv fáze projektového cyklu, poskytujeme konzultační a poradenskou činnost, zajišťujeme koordinaci projektových aktivit a v neposlední řadě také dohled nad dodržováním podmínek jednotlivých dotačních titulů.
HOMEmezeraO NÁSmezeraSLUŽBYmezeraREFERENCEmezeraAKTUALITYmezeraKONTAKT
Webdesign by 5Q